Pris og annen info

Til alle som er påmeldt til kurshelgen i Bergen 13.-14. november 2020:
 
På grunn av de strenge smitteverntiltakene som nå er iverksatt i Bergen, har vi besluttet følgende:
 
Kursene blir utsatt
Sammen med  foreleserne har vi bestemt oss for utsette kursene til 2021.  Når forholdene tillater det vil vi planlegge et nytt tidspunkt hvor vi igjen kan kombinere fysisk kurs med nettbasert deltakelse.
 
Årsfest og lutefiskmiddag er avlyst
Dagens smitteverntiltak og anbefalinger betyr at vi ikke kan gjennomføre disse sosiale arrangementene. 
 
Årsmøtet blir nettbasert
Det blir ikke et "fysisk" årsmøte i år.  Alle medlemmer i Vestenfjeldske vil få tilsendt e-post med informasjon om hvordan man kan delta på det virtuelle årsmøtet.
 
Alle som har bestilt overnatting på hotellet må selv avbestille sine reservasjoner.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------

 

Lutefiskmiddag

Fredag 13. november 2020 på Enhjørningen på Bryggen kl. 20:15. 

På grunn av begrenset antall plasser på Enhjørningen kan dette populære tilbudet bli fulltegnet. I så fall er prioriteringen: «Først til mølla…».

______________________________________

 

Årsfest 

Lørdag 14. november 2020 kl.19:00 på Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen.

Her blir det festmiddag med underholdingsinnslag. Festen lørdag er åpen for påmelding både for veterinærer, dyrepleiere og assistenter, med følge.

Pent antrekk!

______________________________________

Bestilling av hotellrom

Overnatting bestiller dere direkte Radisson Blu Royal Hotell ved kontaktperson Elisabeth Hjetland. Tlf: 55 54 30 00 
E-post: elisabeth.hjetland@radissonblu.com

Det er ingen "bestillings- eller reservasjonskode», men oppgi at det gjelder Vestenfjeldske veterinærforening sitt arrangement.

Avbestillingsfrist uten vederlag:
2 døgn før arrangementet (Etter det blir du belastet selv om du som deltaker melder avbud / ikke møter opp)

Hver enkelt deltaker gjør opp for sin overnatting direkte med hotellet.

______________________________________

Årsmøte 
Fredag 13. november 2020 kl. 17:15 
i lokaler på Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Egen innkalling med saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt dere pr. e-post i begynnelsen av november for å væra dere i hende minst en uke før møtet. De medlemmene som ikke har e-post vil få innkallingen i brev.

Saker man ønsker å behandle på årsmøtet skal sendes til leder i VVF minst en måned før årsmøtet. Innsendingsfrist 13. oktober 2020.

Årsmøtet skal etter vedtekter for DNVs lokalforeninger ta for seg følgende:

  • Årsmelding og revidert regnskap
  • Valg
  • Fastsette størrelse på eventuelle styrehonorar
  • Andre saker etter behov

______________________________________

Kursavgift:

Ved påmelding FØR 1. oktober 2020:
Smådyrkurs begge dager: 3500,- (nettbasert: kr 2250,-)
Smådyrkurs kun fredag: 1950,- (nettbasert: kr 1350,-)
Smådyrkurs kun lørdag: 1950,- (nettbasert: kr 1350,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Stordyrkurs begge dager: 3500,- (nettbasert: kr 2250,-)
Stordyrkurs kun fredag: 1950,- (nettbasert: kr 1350,-)
Stordyrkurs kun lørdag: 1950,- (nettbasert: kr 1350,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Dyrepleierkurs lørdag: 1950,- (nettbasert: kr 1350,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Veterinærstudenter: 990,-/kursdag (nettbasert: kr 350,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

 

Ved påmelding ETTER 1. oktober 2020:
Smådyrkurs begge dager: 3950,- (nettbasert: kr 2700,-)
Smådyrkurs kun fredag: 2300,- (nettbasert: kr 1700,-)
Smådyrkurs kun lørdag: 2300,- (nettbasert: kr 1700,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Stordyrkurs begge dager: 3950,- (nettbasert: kr 2700,-)
Stordyrkurs kun fredag: 2300,- (nettbasert: kr 1700,-)
Stordyrkurs kun lørdag: 2300,- (nettbasert: kr 1700,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Dyrepleierkurs lørdag: 2500,- (nettbasert: kr 1900,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

Veterinærstudenter: 990,-/kursdag (nettbasert: kr 350,-)
(kursnotater lastes ned digitalt)

 

Kursdeltakere som deltar "in person" har dagpakke på kursdagane (mat og drikke i pauser, og lunch). 

 

Lutefiskaften: 550,- (inkluderer ikke drikkevarer og dessert, dette betaler man for selv til restauranten)

Årsfest/årsfest ledsager: 800,- /pers
Årsfest for første gang: 450,- (gjelder ikke ledsager) 

______________________________________

 

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2020
Evt spørsmål om arrangementet kan stilles til 
Erik Ulvik, mobil 974 19 604
 

E-post post@vestenfjeldske.org


Med ønske om godt frammøte på alle arrangementene våre i november!